belijning voor blinden / slechtzienden
TG Lining is specialist in het aanbrengen van fysieke routegeleiding op basis van kunstharsen in zorginstellingen, overheidsgebouwen, OV-locaties en in de openbare ruimte.
Met u, onze opdrachtgever, wordt de routing vooraf gemonitord op mogelijke knelpunten en wordt de beste oplossingen aangeboden, zodat de geleidelijn daadwerkelijk functioneel is voor de visueel gehandicapten, geen overlast veroorzaakt voor de overige gebruikers van de ruimte en qua ontwerp en uitvoering in vorm en kleur overstemmend in het ontwerp.
belijning voor blinden / slechtzienden
TG Lining, Geleidelijnen
Zwart met groene lijnen.
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining, Geleidelijjnen
Geleidelijnen in een openbare ruimte.
TG Lining, Geleidelijjnen
TG Lining, Geleidelijnen
Geleidelijnen in de openbare ruimte.
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining, Geleidelijnen
Geleidelijnen bij de bus halte.
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining, Geleidelijnen
Geleidelijnen op siertegels.
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining
TG Lining is functioneel voor visueel gehandicapten en veroorzaakt geen overlast voor overige gebruikers van de ruimte. Het sluit qua ontwerp en uitvoering aan op de omgeving.
TG Lining
TG Linning
TG Lining is functioneel voor visueel gehandicapten en veroorzaakt geen overlast voor overige gebruikers van de ruimte. Het sluit qua ontwerp en uitvoering aan op de omgeving.
TG Linning
TG Lining, Symbooltegels
Een beperkt toegankelijke halte wordt, afhankelijk van het soort toegankelijkheid, aangeduid met één van beide symbolen. Het symbool 'man met de geleidestok' kan ook in een geleideroute geplaatst worden. Zo weten de overige gebruikers van de ruimte waarvoor de geleidestrook dient, namelijk voor mensen met een visuele beperking. 
TG Lining, Symbooltegels
TG Lining, geleidelijnen
Geleidelijnen op rood met witte vloer.
TG Lining, geleidelijnen
TG Lining, geleidelijnen
Subtiele rode geleidelijnen
TG Lining, geleidelijnen
TG Lining, Geleidelijnen
Geleidelijnen bij een bushalte 
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining
TG Lining is functioneel voor visueel gehandicapten en veroorzaakt geen overlast voor overige gebruikers van de ruimte. Het sluit qua ontwerp en uitvoering aan op de omgeving.
TG Lining
TG Lining, Geleidelijnen
Geleidelijnen in het interieur.
TG Lining, Geleidelijnen
belijning voor blinden / slechtzienden
TG Lining is specialist in het aanbrengen van fysieke routegeleiding op basis van kunstharsen in zorginstellingen, overheidsgebouwen, OV-locaties en in de openbare ruimte.
Met u, onze opdrachtgever, wordt de routing vooraf gemonitord op mogelijke knelpunten en wordt de beste oplossingen aangeboden, zodat de geleidelijn daadwerkelijk functioneel is voor de visueel gehandicapten, geen overlast veroorzaakt voor de overige gebruikers van de ruimte en qua ontwerp en uitvoering in vorm en kleur overstemmend in het ontwerp.
belijning voor blinden / slechtzienden
TG Lining, Geleidelijnen
Afwisselende geleidelijnen, gestreept en gestipt.
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining, Waarschuwingsmarkeringen klanktegels
De TG Lining klanktegel markering ondervangt het probleem dat de gebruiker (te) laat een markering herkent. Het effect van de klanktegel wordt bereikt door de combinatie van een iets verende metalen plaat of tegel met daaronder een klankruimte en een opvallend markeringsvlak, dat een blijvende diffuse reflectiewaarde heeft.
TG Lining, Waarschuwingsmarkeringen klanktegels
TG Lining, tijdelijke geleidelijnen
TG Lining is functioneel voor visueel gehandicapten en veroorzaakt geen overlast voor overige gebruikers van de ruimte. Het sluit qua ontwerp en uitvoering aan op de omgeving.
TG Lining, tijdelijke geleidelijnen
TG Lining, Waarschuwingsmarkeringen klanktegels
De TG Lining klanktegel markering ondervangt het probleem dat de gebruiker (te) laat een markering herkent. Het effect van de klanktegel wordt bereikt door de combinatie van een iets verende metalen plaat of tegel met daaronder een klankruimte en een opvallend markeringsvlak, dat een blijvende diffuse reflectiewaarde heeft.
TG Lining, Waarschuwingsmarkeringen klanktegels
TG Lining, Geleidelijn klanktegel
De TG Lining klanktegel markering ondervangt het probleem dat de gebruiker (te) laat een markering herkent. Het effect van de klanktegel wordt bereikt door de combinatie van een iets verende metalen plaat of tegel met daaronder een klankruimte en een opvallend markeringsvlak, dat een blijvende diffuse reflectiewaarde heeft.
TG Lining, Geleidelijn klanktegel
TG Lining
TG Lining is functioneel voor visueel gehandicapten en veroorzaakt geen overlast voor overige gebruikers van de ruimte. Het sluit qua ontwerp en uitvoering aan op de omgeving.
TG Lining
TG Lining, Waarschuwingsmarkeringen klanktegels
De TG Lining klanktegel markering ondervangt het probleem dat de gebruiker (te) laat een markering herkent. Het effect van de klanktegel wordt bereikt door de combinatie van een iets verende metalen plaat of tegel met daaronder een klankruimte en een opvallend markeringsvlak, dat een blijvende diffuse reflectiewaarde heeft.
TG Lining, Waarschuwingsmarkeringen klanktegels
TG Lining, Informatiemarkeringen klanktegels
Blauwe klanktegel
TG Lining, Informatiemarkeringen klanktegels
TG Lining, Informatiemarkeringen klanktegels
Grijze klanktegel
TG Lining, Informatiemarkeringen klanktegels
TG Lining, Klanktegels
De TG Lining klanktegel markering ondervangt het probleem dat de gebruiker (te) laat een markering herkent. Het effect van de klanktegel wordt bereikt door de combinatie van een iets verende metalen plaat of tegel met daaronder een klankruimte en een opvallend markeringsvlak, dat een blijvende diffuse reflectiewaarde heeft.
TG Lining, Klanktegels
TG Lining
Geleidelijnen
TG Lining
TG LIning, Geleidelijnen
Patroon geleidelijnen
TG LIning, Geleidelijnen
TG Lining
Geleidelijnen in een oude binnenstad.
TG Lining
TG Lining, Symbooltegels
Een beperkt toegankelijke halte wordt, afhankelijk van het soort toegankelijkheid, aangeduid met één van beide symbolen. Het symbool 'man met de geleidestok' kan ook in een geleideroute geplaatst worden. Zo weten de overige gebruikers van de ruimte waarvoor de geleidestrook dient, namelijk voor mensen met een visuele beperking. 
TG Lining, Symbooltegels
TG Lining, Geleidelijnen
Geleidelijnen om cirkelvormig gebouw heen.
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining, Geleidelijnen
Geleidelijnen op een plein
TG Lining, Geleidelijnen
TG Lining, tijdelijke geleidelijnen
TG Lining is functioneel voor visueel gehandicapten en veroorzaakt geen overlast voor overige gebruikers van de ruimte. Het sluit qua ontwerp en uitvoering aan op de omgeving.
TG Lining, tijdelijke geleidelijnen
geleide lijnen Openbaar Vervoer
Geleidelijnen in openbare ruimte. 
geleide lijnen Openbaar Vervoer
geleide lijnen Openbaar Vervoer
Bij visuele beperkingen gebruikt men, om de weg te vinden, eventueel resterend gezichtsvermogen en zintuiglijke-, fysieke- en intellectuele mogelijkheden, zoals geheugen, ervaring en interpretatievermogen en de voet, de hand/stok en het gehoor. Iedereen doet dat op zijn eigen unieke manier. Wat voor de één een belangrijke aanwijzing vormt, kan voor een ander onbelangrijk zijn.
geleide lijnen Openbaar Vervoer
TG Lining, Geleidelijn klanktegel
Detail geleidelijn
TG Lining, Geleidelijn klanktegel